Online prihláška

Vyplňte prosím všetky polia značené hviezdičkou

Po odoslaní on-line prihlášky obdržíte potvrdzovací mail na seminár alebo prednášku, ktorú ste označili vo formulári.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Vyplnením tejto prihlášky súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tejto prihláške v zmysle §11 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov v platnom znení prevádzkovateľovi: Imena-Ra,s.r.o.  so sídlom: Púpavová 24, Bratislava, 841 04 IČO: 47325739  pre účely databázy účastníkov a marketingové účely. Dotknutá osoba môže písomnou formou kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z datábázy prevádzkovateľa. Osobné údaje v žiadnom prípade nebudú poskytované tretím osobám.