Systemické dynamiky a multidimenzie

Metóda systemických dynamík nám odhaľuje skryté súvislosti – dynamiky, ktoré bežne v našej realite nie sme schopní vnímať. Dynamiky pracujú s nevedomou časťou našej psychiky. Pri rozostavení sa nám odhalí vnútorný obraz problému, ktorý spôsoboval ťažkosti. Na konci  sa ukáže obraz liečivý, ktorý uvoľní zablokovanú energiu a účastník nájde cestu k riešeniu.

Pomocou systemických dynamík sme schopní sa oslobodiť od zažitých vzorcov správania a meniť svoju realitu tak, aby sa nám dostalo prílivu energie do života a mohli žiť radostne.

Čo sú multidimenzie?

Ide o nový prístup od zakladateľa rodinných konštelácií - dynamík Berta Hellingera. 

V tomto prístupe sa rieši viacero úrovní súčasne. Tomuto typu hovoríme aj pohyby duše. Zástupcovia sa pohybujú ako to cítia, nerozpráva sa v nej. Zástupcovia môžu prechádzať z jednej role do druhej.  Prebieha na viacerých úrovniach nielen náš rodinný systém, ale sú tam zahrnuté aj naše vnútorné zložky (vnútorné dieťa, vnútorný muž, žena, a pod.).