Semináre systemických a multidimenzionálných dynamík Bratislava, Žilina

Téma semináru pre Bratislavu, Žilinu

 
  • cvičenia sú prispôsobené k danej téme seminára

Seminár je zároveň prvým stupňom pre záujemcov o výcvik systemických dynamík 2020/2021

Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť

Vaše témy  môžu byť na úplne inú oblasť, ako je téma seminára

Garancia!!!

Garantujeme každému účastníkovi nášho seminára rozostavenie bez ,,extra príplatku" naviac.

Miesto:

Bratislava:

Žilina: Organic PILATES STUDIO Žilina-Vlčince, Obežná 2. (oragnicpilates.sk)

Termíny:

Bratislava:  (sobota)

Žilina: (nedeľa)

Čas: 10:00 do 17:00 hod.

Cena: 70 euro

Záväzné prihlášky a informácie: online cez prihlasovací formulár alebo na uvedenej e-mailovej adrese

Jaroslav Dávidík - 0949 141 819

Mgr. Ivana Dávidíková - 0944 632 883

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

 

Lektori:

Jaroslav Dávidík

Mgr. Ivana Dávidíková

 

 Mužská Sila - seminár pre mužov

Téma:
 

Kde: 

Kedy:

Cena: 

Čas:

Záväzné prihlášky a informácie:

Tel.: 0949 141 819 online cez prihlasovací formulár

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Lektor:

Jaroslav Dávidík

 

 

 Ženská Sila - seminár pre ženy

Kde:

Kedy: v príprave

Čas: od 10 do 17 hod.

Cena: 60 euro

Záväzné prihlášky a informácie:

Tel.: 0944 632 883 online cez prihlasovací formulár

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Lektor:

Mgr. Ivana Dávidíková

 

 

 

Večerný seminár Systemických a multidimenzionálných dynamík v Nitre

                           

Kde:

Kedy:

Cena: 45 euro

Čas: 17 do 21 hod.

 

Prihlášky a informácie:

konstelacie.multidimenzie@gmail.com, alebo online cez prihlasovací formulár.

Lektori:

Jaroslav Dávidík

Mgr. Ivana Dávidíková