Semináre systemických a multidimenzionálných dynamík Bratislava, Žilina

Téma semináru pre Bratislavu, Žilinu

Sex- Energia Života
  • cvičenia sú prispôsobené k danej téme seminára

Seminár je zároveň prvým stupňom pre záujemcov o výcvik systemických dynamík 2019/2020

Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť  - začiatok 17.-19. máj 2019

Vaše témy  môžu byť na úplne inú oblasť, ako je téma seminára

Garancia!!!

Garantujeme každému účastníkovi nášho seminára rozostavenie bez ,,extra príplatku" naviac.

Miesto:

Bratislava: Račianská 66. 6. poschodie, miestnosť č. 603

Žilina: Štúdio Hamsa Yoga, Makovického 59/2,  Žilina

Termíny:

Bratislava: 24. august 2019 (sobota)

Žilina: 25. august  2019 (nedeľa)

Čas: 10:00 do 17:00 hod.

Cena: 60 euro

Záväzné prihlášky a informácie: online cez prihlasovací formulár alebo na uvedenej e-mailovej adrese

Jaroslav Dávidík - 0949 141 819

Mgr. Ivana Dávidíková - 0944 632 883

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

 

Lektori:

Jaroslav Dávidík

Mgr. Ivana Dávidíková

 

 Mužská Sila - seminár pre mužov

Téma:
 

Kde: 

Kedy:

Cena: 

Čas:

Záväzné prihlášky a informácie:

Tel.: 0949 141 819 online cez prihlasovací formulár

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Lektor:

Jaroslav Dávidík

 

 

 Ženská Sila - seminár pre ženy

Kde:

Kedy: v príprave

Čas: od 10 do 17 hod.

Cena: 60 euro

Záväzné prihlášky a informácie:

Tel.: 0944 632 883 online cez prihlasovací formulár

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Lektor:

Mgr. Ivana Dávidíková

 

 

 

Večerný seminár Systemických a multidimenzionálných dynamík v Nitre

                           

Kde: Agroinštitút Nitra, Akademická 2. miestnosť J1

Kedy: 29. august 2019 (štvrtok)

Cena: 40 euro

Čas: 17 do 21 hod.

 

Prihlášky a informácie:

konstelacie.multidimenzie@gmail.com, alebo online cez prihlasovací formulár.

Lektori:

Jaroslav Dávidík

Mgr. Ivana Dávidíková