Cena 20 euro

Veľkosti sviec:
Valec: 6,7 x 22 cm (priemer - výška)
          7 x 18,5 cm
Valec špirála: 7 x 22,9 cm
 

Sviece predané:

Vzostup Energie - predané
Ochranné krídla - predané
Brána Lesa - predaná
Prerazenie - predaná
Liečenie Smútku - predaná
Váha Života - predaná
Liečenie Chaosu - predaná
Ticho a Pokoj - predaná
Duchovný chaos - predaná
Ružový Anjel - predaná
Poženhanie svetla - predané
Otvoriť sa pokoju - predané
Farby zobúdzajúcej sa Duše - predaná