Rodinné dynamiky

Slúžia na kultiváciu -  zharmonizovanie vzťahov medzi členmi rodiny, medzi partnermi, problémy s deťmi, alebo akékoľvek iné potiaže v rodinnom systéme.
Členmi rodiny sú:
Pôvodná rodina klienta:
•    otec, matka, súrodenci, nevlastní súrodenci
•    starí rodičia a ich súrodenci
•    prastarí rodičia a ich súrodenci
•    ak boli rozvedení tak ich manželia a manželky
•    nevlastní súrodenci otca, matky, starých aj prastarých rodičov
Súčasná rodina klienta:
•    manžel
•    manželka

•    vlastné, nevlastné deti
•    bývalý manžel, manželka,