Cena 15 euro

Veľkosti sviec:
Valec: 6 x 15,5 cm (priemer - výška)
Špirála: 7,8 x 20,3 cm (základňa - výška)
Dóm: 4,5x9,5 x 17cm (základňa - výška)
Trojoblúkový pôdorys: 5,7x 22cm (priemer - výška)
Kváder: 5x22cm (strana - výška)