Mužská Sila - seminár pre mužov

Poslaním seminárov Mužská Sila je prejsť rôzne fázy v živote muža od chlapca cez dospievanie, dospelosť až po zrelosť. Cez cvičenia, ktoré nám dovolia pripomenúť si zabudnuté pocity, ktoré k mužovi patria. Tieto cvičenia nám dovolia pozrieť na nás ako:  

Chlapca – ktorý zbiera skúsenosti, skúma, zažíva život.

Bojovníka – ktorý ochraňuje život svojich blízkych.

Kráľa -  ktorý rešpektuje poriadok a vie ho aj nastoliť. Vie sa postarať o to čo treba v rodine, firme a pod.

Trubadúra – ktorý vie potešiť srdce ženy.

Klauna – ktorý vie rozosmiať a zabaviť.

Starca – múdrosť zažitá skúsenosťou a vie ju zdieľať s ostatými.

                                                                    Ďalšie aspekty mužských dynamík:

Napojiť sa na svoju silu (rituál predania Mužskej Sily).

Nájsť si svoje správne miesto v živote (miesto kde sa cítime na svojom mieste vnútorne v poriadku – firma, rodina a pod.).

Harmonizácia - kultivácia vzťahov (otec, matka, deti, ženy a pod.).

Súčasťou semináru Mužská Sila sú aj rôzne  cvičenia (napr. mužské archetypy).

Pomocou systemických a multidimenzionálných dynamík podporiť rast osobnosti.

Aktuálne termíny seminárov nájdete v sekcii Semináre alebo sa informujte mailom alebo telefonicky.