Špecifické veľkosti sviec - len na objednávku

Veľkosti sviec:
Valec: 9,4 x 50 cm (priemer - výška)
         9,4 x 20 cm
         8,4 x 25 cm
Ihlan:7,5 x 30 cm (základňa - výška)
Dvojitá špirála: 6,5 x 13 x 19 cm
Kužeľ: 7 x 30 cm (priemer - výška)
Trojuholník - 7 x 18 cm (základňa - výška)