Kontakt:

0949 141 819 - Jaroslav Dávidík

0944 632 883 - Mgr. Ivana Dávidíková

konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Prevádzka:

 

Fakturačné údaje:

Imena-Ra, s.r.o.

Púpavová 24

841 04 Bratislava

IČO: 47 325 739

DIČ: 202 385 5284