Kranio-sakrálna harmonizácia

Je veľmi jemný a účinný prístup k práci s telom, ktorý spája odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta. Táto neinvazívna technika používa malý tlak asi 5 gramov na odstránenie reštrikcií (blokov) v kraniosakrálnom systéme /KSS/ a tak napomáha obnovovať jeho voľný pohyb.

V kombinácii s inými metódami starostlivosti o zdravie bolo dokázané že terapia je klinicky efektívna pri podporovaní schopností tela liečiť sa samo.

Kranio-sakrálna harmonizácia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú.

Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti  uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Kranio-sakrálna harmonizácia podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístupe ku klientovi. Terapia sa vykonáva v oblečení a trvá približne hodinu.

 

Kranio-sakrálna harmonizácia je účinná:

 • na vyváženie autonómneho nervového systému,
 • nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín,
 • pre vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
 • vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach,
 • astma, bronchitída, sinusitída,
 • dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
 • na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
 • na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
 • pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze,
 • v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu),
 • v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti,
 • poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia,
 • hyperaktivita,
 • detská mozgová obrna,
 • doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť,
 • poruchy príjmu potravy.

Kontraindikácie:

 • Nedávne úrazy alebo zlomeniny lebky, chrbtice
 • Nedávna mozgová príhoda alebo infarkt
 • Aneuryzmy – rozšírenie (výduť) mozgových, alebo iných ciev
 • Zvýšený vnútrolebečný (intrakraniálny) tlak
 • Pri podozrení na vnútrolebečné krvácanie
 • Hematómy – krvné zrazeniny v oblasti hlavy
 • Hydrocefalus