Výcvik systemických dynamík a multidimenzií 2023/2024

Zápis do nového ročníku výcviku - Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť

Čo môžete očakávať od výcviku:

 Sebarozvoj

            - byť na „svojom mieste“ (rodinný systém)

- opretý/á o svojich rodičoch / predkoch

- napojený/á na svoje „korene“

- práca s rodinným systémom, rodostrom

            - byť v súlade so svojou Dušou (resp. zámerom svojej Duše)

- nerobiť veci na úkor seba/iných

- žiť svoj život / nie niekoho iného, napr. životný cieľ/

            - práca so svojim štrukturálnym systémom

- od prenatálneho veku až po dospelosť (vnútorné dieťa, vnútorný muž, vnútorná žena)

Práca s klientom (príp. s inými ľuďmi v okolí)

- komunikácia s klientom

- nepreberať zodpovednosť za klienta /iných../ a jeho problém

- nenechať sa manipulovať a vedieť rozoznať manipuláciu

Naučiť sa pracovať s metódou systemických dynamík

             - absolvent po dokončení výcviku môže viesť vlastné semináre alebo pracovať individuálne s klientom formou poradenstva

             - absolvent dostane osvedčenie o absolvovaní

Výcvik -  hlavne prakticky zameraný

 - všetka teória bude podložená zážitkovým prístupom

- uzavretá skupina  počas výcviku

 - v prípade vynechania časti výcviku, bude možné si ju nahradiť v budúcom  výcvikovom roku

 - môžeme sa dotknúť aj týchto tém: hranice, vzťahy medzi partnermi, s deťmi, pracovné vzťahy

 - sebaláska, sebaúcta, sebavyjadrenie

 - úspech v živote, financie

 - ťažké osudy v rodinnom systéme a mnoho iných

Pre koho je vhodný:

       - odborná aj široká laická verejnosť

             - pomáhajúce profesie: psychológov, personalistov, pracovníkov v školstve, zdravotníkov,  manažérov, poradcov a pod.

       - je vítaný každý, kto sa zaujíma o svoj osobný rast, duševný a duchovný rozvoj

       - terapeutov a pre všetkých ktorí pracujú s ľuďmi (tréneri, inštruktori, vedúcich pracovníci, podnikatelia,  a pod.)

 

Plán víkendov a ceny:

Nový zápis do nového ročného výcviku.

Termíny pre nový ročník výcviku už čoskoro.

 

Úvod - 3 celodenné semináre

Absolvované 3 jednodňové semináre /pre verejnosť/ v Bratislave alebo Žiline

Je možné ich absolvovať aj v priebehu výcviku, ak neboli absolvované pred začiatkom výcviku.

Cena: 70 € za celodenný seminár.

 

1. úroveň - ,,Korene“  

4 víkendy

Cena: 1 víkendu: 260€

2. úroveň - „Kmeň “

3 víkendy

Cena 1 víkendu: 260€

3. úroveň - „Koruna“

4. víkendy

Cena 1 víkendu: 260€

..................................................................

Pri platbe celého bloku bude vypočítaná zľava.

Pre bližšie informácie kontaktujte lektorov.

Časový harmonogram:

Piatok – 17:00 do 21:00  hod.

Sobota – Nedeľa – 10:00 do 17:00 hod.

 

E-mail: konstelacie.multidimenzie@gmail.com

Tel.: 0949 141 819, 0944 632 833

Záväzná prihláška na Výcvik systemických dynamík a multidimenzií- Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť 2023/24

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: