Zapáľ plameň pre Slovensko

 
 

Milí priatelia,
vieme, že spoločná duchovná činnosť (modlitba, koncentrácia, meditácia, prosba a pod.) pomáha k zvýšeniu intenzity, toho, za čo sa modlíme alebo o čo prosíme.
Prichádzame v tomto čase s aktivitou, ktorá môže prispieť k úspešnému zvládnutiu situácie v našej krajine a pomôcť zvýšiť rezonanciu, čo je vždy liečivé a prospešné (pre nás a našu krajinu).

 

Účasť: dobrovoľná (nie je potrebné sa nikde nahlasovať/registrovať)
Cena: váš čas a úsilie
Najdôležitejší je jasný zámer, ktorý nás vedie:
Zvýšenie duchovnej rezonancie Slovenska

 

Kde: v pohodlí svojho domova
Kedy: vždy v stredu a nedeľu
Zámer vždy napíšeme aspoň deň dopredu.
Čas: 21:00 – 21:30 hod.

 

Postup:
Všetci spoločne na začiatku:
Zapáliť sviečku/kahanček a 3x vysloviť zámer formou napr.
Modlíme sa za naších predkov a žiadame o pomoc a silu.
Každý podľa svojich možností a schopností a svojim spôsobom zo srdca:
meditovanie, modlenie sa, vyslovenie prosby, sústredenie sa na daný zámer

 

Inšpirácia pre tých, ktorí nevedia ako meditovať:
Nájdite si pohodlné miesto, kde je vám pohodlne / osamote alebo so svojou rodinou, príp. s kýmkoľvek , kto sa chce pridať.
Zapáľte sviecu/kahanček pozerajte sa chvíľku na plameň. Utíšte svoje myšlienky postupne sa utíši aj vaša myseľ. Po chvíľke preneste pozornosť do svojej hrude uprostred srdca. Nechajte, nech sa spolu s plameňom objaví pocit Tichého Pokoja.
Prípadne si zatvorte oči a predstavte si plameň, ako ticho horí vo vašom srdci.
Postupne tento plamienok môžete zväčšovať a rozširovať do celého tela a nechať, nech sa šíri ďalej do priestoru okolo Vás. Tento plamienok žiari a rastie v každom človeku, či o tom vie alebo nie. Môžete požiadať tento plameň, aby spálil to, čo už nepotrebujete. Všetko staré a spráchnivené nech odíde, aby mohlo prísť niečo nové, krajšie, radostnejšie.
Túto meditáciu samozrejme môžete skombinovať s modlitbou alebo Vašim vlastným spôsobom.

 

Záver:
Vyjadríme zo srdca vďaku Vyššej Moci/ Bohu/ Vesmíru/ Predkom .... (každý podľa svojho presvedčenia)

Poznámka:
Plameň by sme mali nechať horieť aspoň 60 min. Hovorí sa, že plameň sviece je prostredník s duchovným svetom. Tak aj jemu treba nechať čas, aby sila modlitby/ meditácie prešla tam, kam treba a dostavili sa pozitívne zmeny.

Môžete poslať túto výzvu ďalej Vaším známym, ktorí by sa chceli pridať. Ďakujeme.