Otázky a odpovede I.

21.06.2013 17:54

Čo sú systemické konštelácie?

Slovo systemické už napovedá, že budeme pracovať zo systémom. To znamená s akýmkoľvek systémom. Slovo konštelácie v preklade znamená súhvezdie. Ale neriešime nič s hviezdami. Dá sa to aj preložiť aj ako rozostavenie. To znamená že ide o prácu z rozostavením časti nejakého systému, ktoré na seba nejakým spôsobom  pôsobia, alebo sú vo vzájomnom vzťahu. Pod systémom rozumieme akékoľvek spoločenstvo napr. rodina, firma, podnik, štát, telo a jeho orgány, energetický systém človeka, a pod.

 

Čo si klient môže priať alebo čo môže očakávať keď príde na seminár?

Klient, ktorý má nejaký problém si zadá u lektora nejakú zákazku. Čím konkrétnejšia zákazka tým lepší cieľ na nasmerovanie energie, ktorá sa naakumuluje v konštelácií.

Konšteláciami sa dá riešiť veľa veci. Keď si lektor dokáže predstaviť tú vec ako systém tak to môže riešiť. To znamená: rodinné veci, vzťahové, pracovné záležitosti, aj zdravotné konštelácie. Jednoducho bežné veci, ktoré človek rieši,(napr. sebavedomie, vzťah k peniazom alebo chudnutie a pod.)  Najčastejšie sú však rodinné problémy. Preto sa najčastejšie nazývajú rodinné konštelácie. Musíme zistiť akú ma zákazku a motiváciu si postaviť konšteláciu. Tá motivácia je zväčša dvojaká:

1 – vyriešiť problém (rodina ,práca, peniaze, zdravie).

2 – kultivácia vzťahov.

Nemusí mať priamo problém, ale môže chcieť kultivovať vzťahy(rodina, práca a pod.). Toto sú asi dve hlavné motivácie prečo ľudia na konštelácie chodia. Keď mám jasnú zákazku od klienta a mám predstavu čo klient chce, tak potom môžem klientovi povedať, aby si vybral zástupcov za určité časti systému, s ktorých sa jeho systém skladá.

Napr.: rodina – musí si vybrať za otca, matku, súrodencov a to v tom poradí v ako sa narodili. Pretože v konšteláciách je poradie veľmi dôležitá vec. Vyberie zástupcov. Zástupca môže byť ktokoľvek to sú ľudia, ktorý sa medzi sebou vôbec nepoznajú. Napriek tomu po rozostavaní konštelácie zažívajú pocity, ktoré sú prenesené s pôvodnej rodiny klienta. Je to taký malý zázrak. Je to záhada, ktorú dodnes ešte nikto poriadne nevysvetlil. Môžeme len popísať akým spôsobom sa konštelácia stavia. Klient zoberie za ramena zástupcu a intuitívne podľa svojho vnútorného pocitu,(naladí sa na svoje nohy) odvedie toho človeka do priestoru kruhu, ktorý sme na seminári vytvorili. Tak to urobí zo všetkými zástupcami časti jeho systému. Potom je potrebné nechať chvíľku čas na to, aby sa zástupcovia naladili na svoju pozíciu. Už len z toho rozostavenia keby sa nič iné nedialo môžeme pozorovať rôzne veci. Napr.: mamka stojí na hranici systému a pozerá sa von. Tak s toho usudzujeme, že je zo systému vylučovaná smerom von. Potom musíme zistiť prečo a čo sa jej vlastne deje. Alebo otec a matka stoja chrbtom k sebe a vôbec sa nevidia, deti stoja ďaleko od nás a pod. už len z toho ako zástupcovia stoja môžeme usúdiť čo sa asi v tom systéme odohráva. Po chvíľke zástupcovia začnú cítiť pocity, ktoré patria do rodiny toho klienta. To je tá záhada, ktorú dodnes nikto nevysvetlil.

Je to fenomén, ktorý nevieme zdôvodniť. Opakovane ho v konšteláciách prežívame to znamená, že to je  nejaká skutočnosť. Kedy sa ten cudzí človek napojí na pocity niekoho iného aj tých členov rodiny, ktorý už nie sú medzi nami. (napr. babičky, dedka a pod.).

Keď sa pozeráme na konšteláciu tak sa pozeráme ,,cez okraj svojho vlastného taniera,,. Nevidíme len to svoje, ale vidíme aké pocity majú rodičia, súrodenci. Je dôležité chápať toho druhého. Konštelácie pokračuje ďalej a každá konštelácia má svoju dynamiku. Každý systém má svoju dynamiku. To znamená, že niekto povie: Mám tendenciu sa pohybovať smerom k manželke. Mám tendenciu sa otočiť, točí sa mi hlava a pod.

Potom sa zástupcovia pohnú ako ich vedie vnútorný pocit. Konštelácia potom dostáva jasnejší obraz. Vidíme akým smerom sa to potom rozvíja. To čo má klient vo svojom vnútornom obraze a akým smerom sa to ďalej rozvíja. Z rôznych pozícií potom vyplývajú nejaké závery a z nich je možné zostaviť rôzne gestá alebo liečivé vety. Podľa systemických zákonov môžeme urobiť to, aby sa zmenil vnútorný obraz toho klienta. To je už odborná práca. Z toho pôvodného obrazu na iný obraz, ktorým plynie láska. Hovorím slovo láska ako synonymum pre život, energiu. Láska je ako voda, ona si cestu nájde. Len mi jej musíme tie brehy zabezpečiť. Nie je to tak, že rodičia nemohli dať svojim deťom to čo potrebovali alebo mali ťažké osudy v rodine. Keď sú ťažké osudy v rodinách tak potom namiesto lásky plynie bolesť. Ľudia sa uzatvárajú pred bolesťou, vytlačujeme ju, tak sa uzatvárame  aj voči láske. Liečivé vety v konšteláciách pomáhajú tu lásku znova rozprúdiť, aby človek dostal nový príliv energie a podpory do svojho života, a aby sme mu zložili pásku z očí.

Metoda rodinných konštelácií preverila, že rodina je systém a členovia toho systému sú úzko prepojený sami zo sebou. Aj keď je to vzdialená rodina, nemusí sa to týkať len otca a mamy, súrodencov. Ale týka sa to aj prarodičov a ich súrodencov a niekedy aj praprarodičov a ich súrodencov ak mali ťažký osud. V konšteláciách hľadáme tie ťažké osudy a snažíme sa ich napraviť pomocou liečivých viet, gest. Na konci konštelácie klient vidí ako sú vzťahy vyrovnané, energia - láska  plynie. Všetci sa na seba pozerajú s láskou. To je pre klienta ten liečivý moment.

 

Čo klient po seminári systemických konštelácií získal?

1. Klient získal veľmi prospešnú analýzu tej situácie. Mohol nazrieť pod povrch vecí. Pretože v konštelácií sa ukáže to čo plynie pod povrchom čo plynie v nevedomí. Tam sa tá skutočnosť ukáže. Tá skutočnosť s ktorou už dnes nie sme toľko v spojení.

2. Klient zmenil niečo vo svojom vnútornom obraze. Potom nastáva taký jav, že keď zmeníte niečo u seba tak ten druhý na to musí reagovať(napr. v partnerských vzťahoch). To znamená ak sme v konštelácií tie vzťahy ozdravili tak sa pravdepodobne ozdravia aj v skutočnom živote.

 

Pre koho sú určené konštelácie? Kto môže prísť na konštelácie? Kedy je ten správny čas prísť na konštelácie?

Konšteláciami sa naozaj kultivujú vzťahy. Človek má možnosť vidieť veci pod povrchom. Je schopný viac otvoriť srdce. Zvlášť keď sú v rodinách konflikty, choroby. Už dnes vieme, že dnes nemoci sú často psychosomatickou záležitosťou. Môžeme pomôcť s tou psychickou časťou. Keď máte nejaký problém, ktorý sa vám dlho tiahne a neviete ho sám/a vyriešiť. Je dobre vyhľadať niekoho kto poskytne odbornú pomoc a službu. V prípade psychiatrických pacientov sa doporučuje urobiť konšteláciu v prítomnosti jeho terapeuta.

Pracujeme s dospelými ľuďmi, ktorí sa sami rozhodnú prísť na seminár. S deťmi sa konštelácie nerobia, len vo výnimočných prípadoch.

 

Ovplyvňuje rodinný systém aj to keď by všetci, ktorí tohto človeka poznali už zomreli?

Áno, sme spojený hlbokými putami zo všetkými členmi systému. V dnešnej dobe sme zvyknutý na úzku rodinu (otec, mama ,deti), ale my sme prepojený aj tými dedkami, babičkami, pradedami, prababičkami. To čo si uvedomujeme je veľmi malá časť našej duše. To čo si neuvedomujeme (nevedomé časti) je obrovské. Sme ako strom. Vidíme nad pôdou strom, ktorý ma ovocie a pod., ale nevidíme jeho korene. A rovnako tak  neviditeľný a možno aj neznámi sú naši predkovia. Napriek tomu od nich ide sila k nám. Na ktorú je potrebné sa napojiť. Ta sila sa berie od našich predkov z tých koreňov. Nededíme po predkoch len povahu a podobu. Ale dedíme aj tie nedokončené záležitosti. Môžeme povedať trošku nadnesene, že deti trpia za hriechy svojich rodičov alebo iných predkov.

 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík

zdroj: www.konstelace.eu