Fakty, ktoré pomôžu pri rozostavení

23.01.2012 18:03

 Je užitočné vedieť fakty o svojej rodine a svojich predkoch - zoznam možných ťažkých osudov. Tieto udalosti mohli spôsobiť zablokovanie energie v systéme rodiny.

•    Predčasná smrť do 50 rokov.
•    Partizánska, legionárska vojna.
•    Väzenie.
•    Mentálne, psychické postihnutie, psychiatrické liečenie - ústav.
•    Potrat - v rodine a prípadne koľko a u koho.
•    Zrieknutie sa života – farári, mníšky, mnísi, kláštor.
•    Emigrácia – politická, kvôli práci.
•    Zavraždenie - obeť  v rodine.
•    Bol niekto vrahom v rodine. Bol/á alebo nebol/á potrestaný/á.
•    Alkoholizmus, drogová závislosť, gambler a pod.
•    Ťažké choroby.
•    Smrť následkom úrazu.
•    Vydedenie.
•    Vytesnenie z rodiny.
•    Rodinné tajomstvá – o čom každý vie ale nehovorí sa o tom.
•    Deportácia, odsuny – nútené vysťahovanie.
•    Rozvody rodičov, starých a prastarých rodičov a pod.
•    Telesné postihnutia – pri narodení, úrazom.
•    Bol alebo je niekto v rodine sirota.
•    Koncentračné tábory byť tam ako väzeň alebo ako vojak – dozorca a pod..
•    Bol alebo je v rodine ,,ľavoboček,,- nemanželské dieťa.
 

 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík