Liečenie z pohľadu šamana

06.04.2012 17:04

Liečenie z pohľadu šamana znamená pomôcť tomu, kto o liečenie požiada s akýmkoľvek problémom, ktorý mu nedovoľuje žiť šťastne. Nemoc z pohľadu šamana je čokoľvek, čo človeka robí nešťastným. Úlohou šamana je odstrániť dotyčný problém, ktorý si klient zadá ako nemoc. Vyliečiť klienta znamená pre šamana to, aby sa klient po liečení cítil šťastne. Postup šamana pri liečení je vždy individuálna záležitosť a líši sa od šamana k šamanovi. Šamanovou úlohou je počas liečenia buď odobrať niečo navyše z tela alebo doplniť niečo, čo chýba do tela. Napríklad, keď si klient zadá nejaký zdravotný problém a šaman počas diagnostiky zistí, že v tele je niečo navyše tak odoberie tú časť, ktorá klientovi škodí a doplní uvoľnené miesto niečím, čo mu bude prospešné a uzdravujúce. Podobné je to aj počas čistenia priestorov. Klient si môže zadať požiadavku, že kúpil dom, byt, firmu a pod. a môže mať pocit, že sa v tom priestore niečo deje a potreboval by to vyčistiť. Môže požiadať o službu šamana, ktorý môže vykonať potrebné čistenie. Takisto môže z toho priestoru uvoľniť, čo tam škodí prípadne a doplní nejaký element, čo uzdraví konkrétny priestor. Šaman počas diagnostiky môže zistiť spôsob liečby a možnú príčinu, ak to je potrebné a prospešné pre klienta. Z týchto informácií, ktoré klientovi povie sa môže klient rozhodnúť či chce podstúpiť liečenie daným spôsobom.Klientovým právom je odmietnuť liečenie a šaman jeho rozhodnutie samozrejme bude rešpektovať. Takisto to môže byť aj naopak. Šaman sa môže počas diagnostiky dozvedieť, že by sa nemal púšťať do liečenia a vtedy takisto klientovi povie dôvod. Môže klientovi povedať, že momentálne nemá potrebnú silu na liečenie jeho problému a môžu si dohodnúť iný termín. Prípadne môže doporučiť inú pomoc pre klienta, ak dostal informácie tohto charakteru počas diagnostiky. Šaman je tiež len človek a má tak isto obmedzenú kapacitu sily. Ak sa nebude cítiť na nejaký druh liečby, tak ju môže odmietnuť. Klient by to mal takisto rešpektovať.

Metódy, ktoré šaman používa pri svojej práci pre klienta sú:

Extrakčná liečba – odoberanie niečoho, čo je v tele, priestore navyše.

Návrat stratenej časti duše – doplnenie nejakej časti, ktorá chýbala a pomôže uzdraveniu po

extrakcii.

Pomoc zomrelým na ich ceste pri prechode z tohto sveta do inej reality – každá tradícia

má svoje pomenovanie (nebo, nirvána, valhala, večné lovištia a pod.)

Rituály – tých je veľké množstvo a záleží na šamanovi, aký v danej situácií použije alebo

postup rituálu dostane počas diagnostiky.

 

Všetky tieto informácie, čo uvádzam sú samozrejme všeobecného charakteru. Liečenie šamanským spôsobom je veľmi osobná záležitosť pre klienta aj pre šamana. Liečenie prebieha vždy inak a dobrý šaman rešpektuje súkromie svojho klienta, ktorý za ním príde a požiada o pomoc. V ponuke svojich služieb ponúkam tento druh liečby pre potencionálnych klientov. Samozrejme každý čitateľ/ka si môže vyhľadať na nete človeka, ktorý pracuje s touto metódou a požiadať o pomoc.

 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík