Meditácia od Berta Hellingera na uzemnenie, vycentrovanie, ukľudnenie.

01.07.2013 09:46

Dovoľte svojim očiam, aby sa pomaly zatvorili. Predstavte si, ako stojíte pred svojimi rodičmi a pozeráte sa nich ako malé dieťa. Malé dieťa sa pozerá na svojich rodičov s neuveriteľnou úctou. Keď mama kojí svoje dieťa, pozerá sa jej priamo do očí. Berie si od matky, zatiaľ čo sa jej pozerá priamo do očí. Aj my sa  pozrieme na našu mamu ako malé dieťa a berieme si od nej život. Otvoríme  srdce a povieme: Ďakujem, vezmem to od Teba celé so všetkým čo k tomu patrí a za plnú cenu, ktorú to Teba stálo a ktorú to stojí aj mňa. A niečo z toho urobím, aby to nebolo zbytočné. Prijímam Teba ako svoju matku. Ty si pre mňa tá správna matka a ja som tvoje správne dieťa. Ty si veľká a ja malý/á ty dávaš a ja prijímam. Milá maminka.

Teraz sa pozrieme na otca s láskou a povieme: Ďakujem, vezmem si to od Teba všetko a zo všetkým čo k tomu patrí a náleží a za plnú cenu, ktorú to Teba stálo a ktorú to stoji aj mňa. A niečo z toho urobím k Tvojej radosti a z úcty k Tebe, aby život nebol zbytočný. Držím to pevne a držím to s láskou a ak budem smieť odovzdám to ďalej. Prijímam ťa ako svojho otca a ty ma smieš mať ako svoje dieťa. Ty si pre mňa ten  správny otec a ja som Tvoj správny syn/dcéra pre Teba. Ty si veľký a ja malý, Ty dávaš a ja prijímam. Milý otecko.

Teraz sa pozrieme za svojich rodičov na ich rodičov a potom ešte za ich rodičov a ďalšie generácie dozadu,  až k prapôvodu života. Odkiaľ prichádza celý život. A povieme: Ďakujem, ja to  prijímam všetko za plnú cenu a žiadna cena nie je príliš vysoká. Cez všetky tieto generácie prúdi  ten istý život celý. Nikto nemohol k nemu nič pridať ani ubrať. Cez všetkých našich predkov preteká život čistý a všetci to urobili správne. Nikto nebol lepší ani horší, v odovzdávaní života boli všetci dokonalí.

Potom sa  ukloníme pred našimi rodičmi, pred všetkými predkami aj prapôvodom života s vedomím toho, že  tu som ten malý a posledný. Potom sa vzpriamime, oprieme sa o svojich rodičov a pozeráme dopredu. Možno na svoje deti, či  vnukov a ďalšie  generácie ktoré ešte len prídu. A zostaneme v spojení s tými, ktorí odovzdávajú život.

 

Túto meditáciu je dobré robiť večer pred spaním. Ukľudní nás, uzemní a vycentruje nás do nášho stredu. Táto meditácia nás môže napojiť na silu našich rodičov a ostatných predkov. Meditácia pochádza priamo od Berta Hellingera a nám ju predala v rámci výcviku naša lektorka Zdenka Tušková.

 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík