Meditácia - Pohyb Ducha

01.07.2013 10:07

Necháme sa unášať pohybom ducha. Unášaný pohybom ducha si pritákame taký aký sme, a pritakáme všetkému, čo od začiatku patrí k nášmu životu. Pritákame svojej matke a svojmu otcovi. Pritákame okolnostiam, ktoré ich priviedli dokopy. Pritakáme ich láske, takej aká bola, pre nich možná. Pritakáme krásnemu aj ťažkému, čo k nášmu životu patrí, a vďaka tomu sme sa stali tým kým sme.

Zároveň vnímame účinok tohto pritakania na svojom tele. Mení sa v ňom niečo v zmysle liečenia? Stáva sa niečo ľahšie? Rozšírilo sa niečo? Upokojilo a stíšilo sa niečo?

Ďalej pritakáme všetkým, ktorí patria k našej rodine, aj tým vylúčeným a zabudnutým. Pritakáme všetkým, ktorí niesli ťažký osud a všetkým, ktorí museli od ostatných prevziať niečo ťažkého. Pritakáme aj tým, od ktorých to museli prevziať, nech už k tomu viedli akékoľvek okolnosti a pritakáme obetiam a vinníkom bez rozdielu.

Pritakáme skupine, ku ktorej so svojou rodinou patríme. Pritakáme zaslepenosti, ktorej boli vystavení, pretože jedno považovali za lepšie ako druhé a vylúčili to zo svojho prijatia a zo svojej lásky. Pritakáme chorým a postihnutým, predčasne zomrelým, dokonca i nenarodeným. Všetkým im dáme s láskou v duši miesto.

Potom sa necháme unášať pohybom ducha, tvorivým pohybom, ktorý je v každom okamihu nový. V pritakaní tomuto pohybu necháme to, čo bolo navždy minulosťou. Aj našu vinu, aj naše zlyhania, všetko, čo nám aj druhým ublížilo.

Dovolíme tomuto pohybu ducha, aby nás v každom okamihu nanovo volal do života a držal pri živote, v každom okamihu inak a čistejšie. Čistejšie a viacej všetkého, namiesto menej, pretože mu čisto pritakáme, okrem svojich strachov, mimo svojej viny, mimo svojich zámerov, s ktorými chceme tento pohyb predbehnúť a riadiť ho nejakým smerom, iným ako nám sám udáva.

Tu sa rozplýva naše bežné rozlišovanie medzi telom, dušou a duchom. Vo všetkom, čo sa v nás deje, sa cítime unášaní týmto pohybom bez toho, že by sme tušili, kam nás dovedie. Do akých iných a nových sfér, v ktorých sa cítime zdraví, vyliečení a liečiaci, naplnení a dokonalí, milovaní a milujúci, pohybujúci a predsa v pokoji, vo všetkom a všade celiství.

 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík

Zdroj:

Uzdravení - Bert Hellinger