Ako prebieha seminár multidimenzií

31.01.2012 21:06

Ako systemické a multidimenzinálne konštelácie prebiehajú?

Na začiatku semináru si každý účastník prečíta a vypíše dotazník zo súhlasom, že preberá zodpovednosť počas seminára sám za seba. Konštelácie nie sú náhradou odbornej psychologickej alebo psychoterapeutickej pomoci. V úvodnom "kolečku" sa každý stručne predstaví a povie si svoju tému na konšteláciu.

Pri rozostavení klient môže požiadať niekoho zo skupiny, aby zastupoval  člena rodiny napr. otca, matku, brata a pod. podľa pokynu lektora. Potom ich rozostaví po miestnosti tak ako to sám cíti. Zástupcovia za jednotlivých členov rodiny sa začnú po chvíľke nejako cítiť a pohybovať. Každá konštelácia aj rozostavenie je iné. Je to zážitková metóda to znamená, že záujemca by si mal nájsť čas a  zájsť na seminár a pozrieť si ako to prebieha osobne.

V prípade multidimenzionálných konštelácií to prebieha trošku inak, keď si klient sadne vedľa nás na ,,horúcu stoličku,, a povie zámer svojej konštelácie tak ho vyzveme, aby si z prítomných účastníkov vybral za zástupcu za seba a nejaký počet zástupcov. Zástupcovia sa nepomenúvajú ako v klasických konšteláciách. To je jeden z hlavných rozdielov medzi klasickými a multidimenzionálnými konšteláciámi.

Zástupcovia sa navnímajú na svoje telo a po chvíľke sa začnú pomaly pohybovať. V konštelácií sa začína ,,odvíjať,, nejaký príbeh. V tomto prístupe sa veľa nerozpráva a celá konštelácia prebieha v tichu. Jeden zástupca v konštelácií môže počas jednej konštelácie vystriedať aj viacero úloh. V určitom okamihu sa v konštelácií povie jedna, dve liečivé vety a keď je zástupca klienta v pokoji tak konštelácia končí a klient si výsledok konštelácie preberie.

Multidimenzionálné konštelácie prebiehajú, ako už z ich názvu vyplýva, vo viacerých vrstvách naraz. Čo to znamená? To znamená, že môžeme v jednej konštelácií u klienta pozorovať jeho pôvodnú rodinu, súčastnú rodinu, časti duše, pohyby duše, a mnoho iných.

Na konci semináru doporučujeme klientom, aby o tom čo sa dialo na seminári s nikým veľmi nerozprávali alebo nerozoberali. Nie preto, že by to bolo tajné, ale pretože sa tým rozptyľuje a rozbíja energia, ktorá sa uvoľnila v konšteláciách. Samozrejme je na klientovom dobrovoľnom rozhodnutí, či naše doporučenie bude akceptovať. Ak by mal potrebu rozobrať svoju konšteláciu, tak samozrejme doporučujeme vyhľadať skúseného a vyškoleného terapeuta, psychológa, psychiatra.

 

Konštelácie je metóda, ktorá nám môže pomôcť sa pozrieť pod povrch toho, čo nás trápi. Pochopiť príčiny problému odkiaľ ,,fúka vietor,, a uvidieť v systéme našej rodiny, kde je problém a čo s ním súvisí. Konštelácie pracujú s nevedomou oblasťou našej psychiky. Takže aj keď môžeme mať za sebou rôzne iné druhy terapií (regres, srt a pod.), konštelácie nám ukážu inú vrstvu daného problému. Konštelácie odhalia nejaký príbeh našich predkov, s ktorými  sme v spojení bez toho, aby sme si to uvedomovali. Doporučujeme si prečítať literatúru na túto tému od autorov:

                                                 Bert Hellinger
                                                 Wilfried Nelles
                                                 Jan Bílý
                                                 Daan van Kampenhout

Pripravil:

Jaroslav Dávidík