V čom nám môžu multidimenzie pomôcť

31.01.2012 13:42

Multidimenzie sa dajú rozostaviť na akúkoľvek tému alebo problém, s ktorým nevieme v bežnom živote pohnúť alebo nás niečo drží na stagnujúcom mieste v živote.Ďalej  poskytujú náhľad na skryté sily, ktoré za daným problémom pôsobia. Dochádza k uvoľneniu týchto síl tak, aby energia tiekla tam, kde prirodzene má tiecť. Prichádza vo forme podpory pre človeka. Uvádzam tu zopár príkladov.

Problémy s deťmi:
•    Problémy s učením
•    Detská agresivita (v domácnosti, škole)
•    Problémy s pozornosťou
•    Hyperaktivita
•    Drogová závislosť, alkoholizmus
•    Zdravotné problémy
•    Poruchy v správaní
•    Psychické problémy (úzkosti, strachy, a pod)
 
Problémy vo vzťahoch:
•    Medzi členmi rodiny
•    Susedské spory
•    Celková harmonizácia vzťahov (rodina, podnik)
•    Vzťahové problémy v zamestnaní(medzi zamestnancami, šéf – podriadený a pod.)
•    Žiarlivosť
•    Rozvod
•    Nevera
•    Alkoholizmus, drogy
•    Násilie
•    Gamblerizmus
•    Hádky

Zdravotné témy:
•    Zlomeniny
•    Problémy zo zrakom
•    Cukrovka
•    Rakovina
•    Kožné problémy
•    Problémy s kĺbmi – nohy, ruky
•    Migrény
•    Tráviace problémy – črevá, žalúdok
•    Dýchacie problémy – pľúca, priedušky
•    Obehový systém – krv, srdce
•    Obezita
•    Bulímia
•    Anorexia
•    Chorobná únava, stres
•    Depresie, rôzne strachy, fóbie
•    Nedostatok energie
•    Problémy s počatím dieťaťa
•    a iné neuvedené zdravotné problémy

Peňažné a majetkové témy:
•    Predaj – kúpa majetku (domu, bytu, auta a pod.)
•    Problémy s dlhmi
•    Nedostatok peňazí
•    Vzťah k peniazom (presvedčenia o peniazoch)
•    Podpora podnikania – zisk firmy
•    Problém nájsť si zamestnanie
•    a akékoľvek iné témy, ktoré tu nie sú uvedené
 

Pripravil:

Jaroslav Dávidík