Kurz zdravotno - energetického cvičenia Tislogee

Srdečne Vás pozývam na kurz indiánskeho energetického cvičenia Tislogee.
Cvičenie je jednoduché zvládne ho každý. Nie je potrebná žiadna pohybová príprava.
Cieľom tohto cvičenia je:

  • nabiť nás energiou na celý deň
  • navodiť v nás vnútornú harmóniu a kľud
  • vycentrovať nás do nášho stredu a vnútorného ticha
  • spojiť nás so všetkými posvätnými smermi: východom, západom, severom, juhom  

Kedy:

Čas:
Cena:
Info a prihlášky: www.konstelacie-multidimenzie.sk

Tel.: 0949 141 819

Lektor:

Jaroslav Dávidík

 

Základný šamanský seminár Bratislava, Žilina

 

Na tomto seminári sa účastníci naučia jednoduchým spôsobom prostredníctvom chrastidiel a bubnov vchádzať do relaxačného stavu a rozšíriť svoje vnímanie na tú časť reality, ktorú bežne nevnímame. Získate skúsenosti so svojimi prvými šamanskými spojencami: silovým zvieraťom a učiteľom, s ktorými budeme spoznávať tú časť reality, ktorú bežne nevnímame. Naučíme sa jednoduché techniky, ako pomáhať sebe aj svojim blízkym. Seminár je zážitkový. To znamená, že všetko, čo sa  naučíme, hneď vyskúšame aj v praxi.

Po absolvovaní semináru účastníci dokážu sami nachádzať riešenia pre svoje problémy v každodennom živote prostredníctvom šamanského cestovania.

Na seminár je potrebné si priniesť:

Pohodlné oblečenie, karimatku, šatku, kameň vo veľkosti päste a pokiaľ máte chrastidlo a bubon.

Kde: Šuleková 20. Bratislava

       Organic Pilates Studio, Obežná 2. Žilina

Kedy: 1. - 2. apríl 2023 - Bratislava

        22. - 23. apríl 2023 Žilina

Čas: 10 - cca. 17 hod. (sobota,nedeľa)

Cena: 150 euro

Informácie a prihlášky: konstelacie.multidimenzie@gmail.com, online cez formulár na stránke

Tel.: 0949 141 819

Lektor:

Jaroslav Dávidík

 

 

 

Seminár: Praktický Šaman - Smrť a umieranie

 
 

Na základnom seminári si účastníci našli svojich prvých šamanských spojencov (silové zviera a učiteľa) na šamanské cestovanie a šamanskú prax.

Seminár Praktický Šaman má zámer prehĺbiť našu dôveru s našimi spojencami z neobvyklej reality. 

Podmienkou účasti je:

  • mať absolvovaný Základný šamanský seminár
  • znalosť šamanského cestovania a mať spojenie so svojimi spojencami (silovým zvieraťom a učiteľom).

Treba si priniesť: karimatku, deku, šatku, poznámkový blok, farebné pastelky, gelovky a pod.

Prípadne šamanský bubon a chrastidlo (nie je podmienkou). Vlasné silové predmety.

Obsah semináru:

  • porozumenie fenoménu smrti z pohľadu šamana.
  • praktické spôsoby riešenia vzťahov s blízkymi osobami, ktorí už nie sú medzi nami.
  • spôsob práce šamana v prípade sprevádzania duší na druhú stranu.
  • dôraz na seminári je kladený na osobnú praktickú skúsenosť, vo dvojici alebo v celej skupine.
 
Seminár sa môže tematicky meniť podľa požiadaviek účastníkov.

 

Kedy:

ČAS: 10:00 do 17:00 (sobota, nedeľa)

CENA:

Informácie a prihlášky:

konstelacie.multidimenzie@gmail.com, 0949 141 819, on line cez stránku.

Lektor:

Jaroslav Dávidík